หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

จากใจพม.มอบผ้าห่มกันหนาว ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน

Author by 14/01/16No Comments »

  thainews180              สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอากาศหนาว โดยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. พร้อมปล่อยขบวนรถขนผ้าห่มกันหนาวให้กับชุมชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอากาศหนาว ภายใต้ชื่อว่า “ของขวัญปีใหม่ จากใจ พม. ณ ภายในหอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาว ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักด้านสังคม และนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่า “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอากาศหนาวครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับมอบผ้าห่มจำนวนทั้งสิ้น 5,600 ผืน ได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าซาง ตำบลแม่ไร่ ตำบลศรีค้ำ ตำบลป่าตึง และตำบลแม่จัน และยังได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถขนผ้าห่มกันหนาวอีกจำนวน 5,000 ผืน โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยขบวน เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล รวม 600 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกด้วย

นอกจากนี้ส่วนที่ อำเภอเมือง เชียงราย ร.ต.ภูษิต ไชยทอง นายอำเภอเมืองเชียงราย ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก อีกด้วย.