หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

จ.ส.ท. พงศธร พอจิต หัสดนตรี ดต.ดย.ทบ. ผู้ขับร้องเพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย

Author by 18/06/14No Comments »

????????? ???????????????  ?.?.?.????? ?????

 

จากบทเพลง คืนความสุขให้ประเทศไทยโดยพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประพันธ์ขึ้น และได้มอบหมายให้กองดุริยางค์กองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการหานักร้อง       ผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรี และเจ้าของเสียงเพลง คือ จ.ส.ท.พงศธร พอจิต   อายุ 37 ปี ตำแหน่งประจำหมวดหัสดนตรี ดต.ดย.ทบ.ซึ่งเป็นชาวจังหวัดแพร่โดยกำเนิด

จ.ส.ท. พงศธร พอจิต เกิดวันที่ 3 ตุลาคม  2520 ที่จังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นบุตรของ นายสุทัศน์ และนางพิศมัย พอจิต จบชั้นประถมศึกษาเรียนที่โรงเรียน        เทพพิทักษ์วิทยา รุ่น 32 (เป็นดุริยางค์โรงเรียน) จบชั้นมัธยมศึกษา   โรงเรียน    พิริยาลัย จังหวัดแพร่ รุ่น 38  เป็นดุริยางค์โรงเรียนพิริยาลัยได้ 2 ปี จากนั้นสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ได้เข้าเป็นนักเรียน ดุริยางค์ทหารบก รุ่น 12/35 และจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2540 จากนั้นรับบราชการที่จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันตำแหน่งประจำหมวดหัสดนตรี ดต.ดย.ทบ.

จ.ส.ท.พงศธร ได้เผยถึงเส้นทางการร้องเพลงว่า  “ได้เป็นนักร้องประจำ      กองดุริยางค์ทหารบก ขับร้องเพลง  ตามงานสำคัญต่างๆที่กองทัพบก และส่วนราชการจัดขึ้น และได้ร้องเพลง ในงานคอนเสิร์ตของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และยังไดร้องเพลงของท่าน อีกหลายเพลง ซึ่งท่านได้แต่งไว้   รวมทั้งได้ร้องเพลงรักชาติ ที่ผบ.ทบ.และกองทัพบก ได้จัดประกวดทั้งหมด 12 เพลง ได้ร้อง 2 เพลงในชื่อเพลง “ฉันทำได้เพื่อเธอ”   และ“แทนคุณแผ่นดิน” ล่าสุดเป็นตัวแทน ร้องเพลง”คืนความสุขให้ประเทศไทย” ในงานต่างๆออกตามสื่อโทรทัศน์   และได้ไปร้องตามเวทีที่ทางทหารได้จัดขึ้น   ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชนและประเทศไทย”

จ.ส.ท.พงศ์ธรฯกล่าวอีกว่า”ดีใจที่ได้รับความไว้วางใจจาก พันเอก กฤษดา สาริกา ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก ให้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ซึ่งผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก ได้รับบทเพลงนี้มาจากผู้บัญชาการทหารบก รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ฟังครั้งแรก เป็นเพลงที่ไพเราะมาก ได้คุณวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เรียบเรียงและใส่ทำนอง    โดยได้ขับร้องต้นฉบับไว้แล้ว และให้ผมเป็นผู้ถ่ายทอด  ตามสถานที่ต่างๆ เป็นบทเพลงที่มีความหมายที่ท่าน ผบ.ทบ. หัวหน้า คสช. แต่งขึ้น       เพื่ออยากให้ประชาชนรู้ว่า ทหารคิดอย่างไร แล้วเราจะทำยังไงในสถานการณ์ที่บ้านเมืองขณะนี้ ดังในเช่นทุกคำและทุกประโยคในบทเพลงที่ได้ฟังกันว่า เราจะทำให้ประเทศไทยที่งดงามกลับคืนมาเหมือนเดิมและ    คืนความสุขให้กับประชาชนและประเทศไทยของเราอีกครั้งครับ

สำหรับจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นบ้านเกิดผมยินดีที่จะไปร่วมงานกับจังหวัดในการ     จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนและประเทศไทย ขอให้ติดต่อไปที่ กองดุริยางค์ทหารบก หมายเลขโทรศัพท์022453373 ต่อ 89504 กิจการพลเรือน ดุริยางค์ทหารบก ในวันและเวลาราชการ.