หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพร่-ภาคธุรกิจ ให้กำลังใจคณะทำงานรักษาความสงบ

Author by 30/05/14No Comments »

àà¾Ãè กลุ่มพลังมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน แสดงความขอบคุณคณะรักษาความสงบเรียบร้อยที่สนับสนุนสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ที่บริเวณคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ กลุ่มพลังมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน ประมาณ 400 คน นำโดยนายบันเทิง ถิ่นฐาน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพร่ นายสมบูรณ์ ใจเศษ ประธานสภาเกษตรกร จ.แพร่ และนายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เดินทางรวมตัวกัน เพื่อแสดงความขอบคุณ คณะ รักษาความสงบเรียบร้อย ที่สนับสนุนสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติ ให้เดินหน้าต่อไปได้ ให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติสุขโดยเร็ว

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่กล่าวว่า  การรวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจกับการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยของเหล่าทหารในการรักษาความสงบทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ในส่วนของจังหวัดแพร่ถึงแม้จะไม่มีความรุนแรง แต่ทหารก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด อีกทั้ง มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เดือดร้อน ในการดำเนินการอันดับต้นๆ ก็น่าจะทำให้ภาพรวมของของเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในภาค เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ ก็จะส่งผลดีกับการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจด้วย

ทหารจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และ ม.พัน12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ ร่วมกับรักษาความสงบในสถานที่ราชการจังหวัดแพร่กระจายกำลังกันกว่า 300 นาย ซึ่งในช่วงบางวัน มีประชาชนนำอาหาร ขนม และ เครื่องดื่มไปให้ทหารด้วย โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนอบอ้าว โดยมีการแชร์ ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ถึงการเอื้ออาทรระหว่างประชาชนและทหาร ในพื้นที่จังหวัดแพร่.