หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

ชาวบ้านดอยช้างปลูกป่าป้องกันดินสไลด์

Author by 9/07/14No Comments »

àªÕ§ÃÒ          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  ที่บ้านดอยช้าง .วาวี .แม่สรวย .เชียงราย นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย  นายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี นำชาวบ้านกว่า 5 หมู่บ้านจำนวนกว่า 200 คนร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน หรือ กรีนเนท และเจ้าหน้าที่(อบต.)วาวี ร่วมกันนำกล้าพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดอาทิต้นมะขามป้อม ต้นพยูง ต้นจันทองเทศและแมคคาเดเมีย จำนวนกว่า 5,000 ต้น ไปปลูกในสวนกาแฟบนพื้นที่ดอยช้าง .วาวี .แม่สรวย .เชียงราย   

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเสริมหน้าดินให้มีความอุมสมบูรณ์และมีความแข็งแรงมากขึ้น หลังพบว่าพื้นที่ดอยช้างปัจจุบันมีการปลูกกาแฟกันอย่างแพร่หลายมากกว่าหมื่นไร่จนเป็นพืชเศรษฐกิจ   ที่ขึ้นชื่อเสียงของ จ.เชียงราย อีกชนิดหนึ่ง แต่เนื่องด้วยสภาพที่ตั้งอยู่บนสันเขาสูงและที่ผ่านมาชาวบ้านมุ่งเน้นที่จะผลิตกาแฟออกมาเพียงอย่างเดียว โดยมีการตัดต้นไม้ใหญ่ออกทิ้งเกือบทั้งหมดเพื่อเพิ่มยอดผลิตโดยไม่ถึงผลกระทบทำให้ระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนไปจึงสุ่มเสี่ยงแต่การเกิดภัยพิบัติได้ง่าย

โดยนายยาพี จูเปาะ นายก อบต. วาวี เปิดเผยว่า พื้นที่ดอยช้างแม้จะเพียง 5 หมู่บ้านแต่ก็มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเฉพาะบ้านดอยช้างเพียงหมู่บ้านเดียวก็มีประชากรกว่า 1,000 คน และมีการปลูกบ้านเรือนอยู่ตามแนวสันเขาหากมีฝนตกมากๆ อาจเกิดดินไลน์หรือดินโคลนถล่มได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งการปลูกป่าในสวนกาแฟจะทำให้ระบบนิเวศกลับคืนมาและป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคตได้เป็นอย่างดี.