หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

ชาวสวนลำไยน่านครวญหวั่นราคาตกต่ำ ลงทุนสูง-ขาดแคลนน้ำวอนรัฐช่วย

Author by 14/06/14No Comments »

¹èÒ¹            ที่สวนลำไยของนายสุรัตน์  นันทชัย อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/3 บ้านท่าลี่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ได้นำผู้สื่อข่าวไปดูแหล่งน้ำ สระที่ขุดไว้ใช้ในการทำเกษตร  เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน ปลุกต้นลำไยได้แห้งขอด ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ ในการทำการเกษตร และส่งผลกระทบถึงสัตว์เลียงไปด้วย จึงอยากวิงวอนให้ส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือ เพราะฝนตกทิ้งช่วง มาหลายเดือนแล้ว  ทำให้บ่อกักเก็บน้ำได้แห้งขอดลง  ส่วนราคาของลำไยในปีนี้ยังไม่ทราบเลย และอยากให้ทางการให้ความช่วยเหลือเพราะลงทุนไปมาก

            ส่วนห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมและพบปะ ผู้ประกอบการและพ่อค้าลำไย ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือ เกษตรชาวสวนลำไย แก้ปัญหาราคาลำไย ตกต่ำ มาตรการเน้นการกระจายผลผลิตนอกพื้นที่ ส่งขายไปเวียดนามและจีน รวมถึงการส่งเสริมการบริโภคและแปรรูป ซึ่งในปีการผลิต 2557 พบว่าปริมาณผลผลิตลำไย ของชาวสวนลำไย เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรจะเริ่มเก็บผลผลิตประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2557 นี้ และจะออกสู่ตลาดประมาณ 2 เท่าตัว ซึ่งผลผลิตลำไยในปี 2557  มีปริมาณมาก เกือบ 30,000 ตัน

จากสถานการณ์ผลผลิตลำไย ในพื้นที่ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2557  ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก พบว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ท้องตลาดประมาณหลายแสนตัน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตลำไยมากที่สุด รองลงมาจังหวัดลำพูน และจังหวัดต่างๆ จะมีผลผลิตลำไย  เพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ย 691- 750  กก. ต่อไร่   ซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน

นายอุกริช  พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทางจังหวัด ได้เรียกประชุมและได้พบปะกับกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มพ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตลำไย เพื่อที่ปรึกษาหารือในการให้ความช่วยเหลือชาวเกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 32,935 ไร่   ซึ่งผลของการผลิตในปีนี้ ซึ่งทุกพื้นที่ มีปริมาณผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้นและมากที่สุด  มากกว่าปี 2556  ประมาณ 18,767 ตัน และปริมาณผลผลิตลำไยสูงเกือบเท่าตัว ประมาณ   25,000 ตัน ซึ่งการดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยปี 2557 ใน 3 มาตรการประกอบด้วย มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต การส่งเสริมการแปรรูป และการอบแห้ง  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่าน สามมารถเข้าโรงอบแห้ง ประมาณ  25%   และส่งเสริมการบริโภค  โดยจะนำผลผลิตออกไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการจำหน่ายให้พ่อค้า เพื่อนำไปอบแห้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2557 โดยคาดว่าจะมีลำไยอบแห้งที่ตกค้าง ประมาณ หกพันกว่าตัน และส่วนที่เหลือจะใช้มาตรการ (ชตก.) ในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป.