หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ซ้อมแผนเตรียมป้องกันภัย น้ำท่วมและดินโคลนถล่ม

Author by 1/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๕ นายโกศล  วิทยาสุวรรณพร นายอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย    ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๙ พิษณุโลก และจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม   ณ บ้านเชิงผา ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชนหากเกิดภัย ให้สามารถดูแลตนเองให้พ้นจากภัยดังกล่าวได้ทันท่วงที

สำหรับการซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์ว่า เกิดพายุดีเปรสชั่น มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    และอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปริมาณฝนสะสมกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่มอก ลุ่มน้ำแม่ท่าแพ และพื้นที่ป่าเขา นอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และมีดินถล่มเข้าทำลายพื้นที่บ้านโป่งฝาง บ้านเชิงผา และบ้านท่าเดื่อ ในเขตตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลกลางดง มีผู้เสียชีวิต ๘ ราย บาดเจ็บ ๕๓ ราย บ้านเรือนพังทั้งหลัง ๒๖ หลังคา และพังบางส่วน ๕๑ หลังคา ทางหลวงเสียหาย ๒ แห่ง สะพาน คสล.ชำรุด ๑๓ แห่ง ถนนในชุมชนชำรุด ๕๑ แห่ง สิ่งสาธารณูปโภค และพื้นที่การเกษตรที่เสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ.