หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

ตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน

Author by 3/07/14No Comments »

Print         ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจดูความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากช่วงฤดูฝน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม     ฉับพลันและดินโคลนถล่ม  เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้อง

            เมื่อวันที่  30 มิ.ย 57  ที่บริเวณสนามฮอลิปคอร์ปเตอร์ บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พล.ต.สุทัศน์  จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7       ได้เดินทางไปตรวจดูความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน      เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ดังนั้นหน่วยทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยในพื้นที่  ต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

ซึ่งในการตรวจดูความพร้อมของ      ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ในครั้งนี้     ทางเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ พร้อมด้วย ตชด.336  ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดแสดงการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในการใช้ลวดสลิง     ผู้ประสบภัยทางน้ำโดยใช้เรือเข้าช่วยเหลือ      ผู้ประสบเหตุทางรถยนต์บนถนน การตรวจ    หาผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม  และการลำเลียงผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุทางอากาศ

หลังจากที่ได้ชมการสาธิตการเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงาน  ต่าง ๆ แล้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7       มีความพอใจ และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเชื่อว่าจะมีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การแจ้งเหตุ การรับแจ้งเหตุ การเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการอพยพ การดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ   ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียจากภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันลงได้.