หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

ตรวจเข้มชายแดนน้ำโขงสกัดยาเสพติด

Author by 1/07/14No Comments »

àªÕ§ÃÒ          หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เข้มชายแดนแม่น้ำโขงสกัดกั้นยาเสพติด

            เมื่อเวลา 10.0 น. วันที่ 27 มิ.ย.57 นาวาเอกภานุ รัตนนันทวาที ผบ.นรข.เขตเชียงราย ได้นำกำลังทหารพร้อมเรือตรวจการณ์ออกตรวจพื้นที่ตามเส้นทางแม่น้ำโขง เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยการบรรทุกมากับเรือในแม่น้ำโขง โดยเจ้าหน้าที่ทหารได้ตั้งขบวนเรือและล่องเรือลาดตะเวนตั้งแต่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนทวนกระแสน้ำไปจนถึงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เมื่อพบเห็นเรือต้องสงสัยก็จะแสดงตัวขอตรวจค้น ไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กสำหรับประมง หรือเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่

น.อ.ภาณุ กล่าวว่า จากสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ได้มีการจับกุมยาเสพติดได้มากขึ้นในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดพยายามจะลักลอบขนยาเสพติดมาทางชายแดนด้านแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน โดยมีการจับกุมยาบ้าได้ครั้งล่ะนับล้านเม็ด ทำให้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.)เขตเชียงราย ต้องเพิ่มมาตรการการป้องกันให้เข้มข้นขึ้นโดยมีการลาดตะเวนทั้งทางน้ำโดยใช้เรือเร็วและทางบกโดยการใช้รถยนต์วิ่งตรวจตลอดแนวแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสินค้า การบริการนักท่องเที่ยว อาทิเช่นหน่วยงานศุลกากร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ในการออกตรวจตามจุดผ่านแดนต่างๆรวมไปถึงตรวจเรือสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงยาเสพติดเข้ามาสู่ประเทศไทย เพราะคิดว่า ในการปฎิบัติงาน ออกตรวจของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้กลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดไม่กล้าที่จะลักลอบกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่นี้

อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าการสกัดกั้นยาเสพติดในแม่น้ำโขงเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยข้อจำกัดเรื่องเขตแดนและเวลาในการตรวจตรา ทำให้กลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ยาเสพติดเข้าประเทศโดยง่าย แต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะทำการเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่.