หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

ททท.แพร่ชวนเที่ยวงานลางสาด

Author by 21/08/14No Comments »

แพร่           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่  เชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงานลางสาดหวานและของดี ตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557

            นางสาวภัทรอนงค์   ณ  เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ที่สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของตำบลสวนเขื่อน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร     เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีประจำตำบล และเพื่อสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้แก่ประชาชน ตำบลสวนเขื่อน มีพื้นที่ติดเชิงเขา เหมาะสำหรับทำการเกษตร ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลสวนเขื่อน คือ ลางสาดหวาน ลางสาดของสวนเขื่อนต้องเปลือกบาง ยางน้อย รสชาติดี และมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของตลาด โดยจะออกผลในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี สำหรับการจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 นี้ นอกจากจะมีการจำหน่ายผลผลิตลางสาดสวนเขื่อนแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตลางสาดหวาน การประกวดแม่บ้าน การประกวดแต่งกายเยาวชนอาเซียน 10 หมู่บ้าน การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับตำบล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน และการประกวดยาย – ย่า หน้าหวานจูงหลานน่ารัก

นอกจากการทำเกษตรแล้ว ตำบลสวนเขื่อน ยังมีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยว เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงามติดเชิงเขา อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ บ้านนาคูหา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนภูเขา อากาศเย็นตลอดปี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการวิจัยว่ามีโอโซนดีติดอันดับ 7 ของประเทศ มีทัศนียภาพสวยงาม สองข้างทางเป็นป่าเบญจพรรณ และมีลำห้วยแม่แคมไหลผ่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน และมีอาชีพเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด หรือเตา เป็นอาชีพเสริม โดยได้มีการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเตา สาหร่ายแผ่นทอดกรอบ สบู่เตา และอื่นๆ พร้อมนำมาทำเป็นอาหารด้วย นอกจากนั้นแล้ว บ้านนาคูหา ยังเป็นที่ตั้งของพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งมีสถานที่สำคัญภายในหลายแห่ง อาทิ ศูนย์ปฎิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พระพุทธชยันตีมหัศจรรย์ พระเจ้าหยกทิพย์ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าสำเร็จเร็วพลัน และที่เป็นไฮไลท์ที่สุด คือพระธาตุอินทร์แขวนมหาโพธิสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระธาตุอินทร์แขวนองค์ที่จำลองมาจากประเทศพม่า มาประดิษฐานอยู่บนยอดดอยอีกด้วย

ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อน โทรศัพท์ 0 5464 5688 ต่อ 105 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127.