หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

นครลำปางร่วมเอกชน จัดปั่น 2 ล้อชมเมืองฟรี

Author by 8/01/16No Comments »

             thainews180   เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับบริษัทโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น จัดเตรียมรถจักรยาน 100 คัน บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวยืมปั่นชมเมืองฟรี ณ สถานที่ให้บริการจำนวน 4 จุด

ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น จัดเตรียมรถจักรยาน ในเบื้องต้นจำนวน 100 คัน ไว้สำหรับให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ยืมปั่นเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองลำปางฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้กำหนดจุดให้ยืมจักรยานไว้จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จ.ลำปาง กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริเวณพื้นที่มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครลำปาง (อปพร.) ถนนพหลโยธิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, จุดที่ 2  เทศบาลนครลำปาง, จุดที่ 3  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง หรือมิว เซียมลำปาง และจุดที่ 4  ข่วงพระแก้ว อ.เมือง ลำปาง ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำยานพาหนะมาจอด และยืมรถจักรยานได้ ณ สถานที่ 4 จุดที่กำหนด โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง.