หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

นร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนคว้ารางวัลเหรียญทอง

Author by 10/07/14No Comments »

แม่ฮ่องสอน           เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนคว้าเหรียญทองการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 มาครองได้สำเร็จ

           นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2557 ทางเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษา   ท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ทำให้ผิดหวังเพราะสามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มาได้มากมาย ประกอบด้วย  เหรียญทองกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เหรียญทองโครงงานภาษาไทย ป.4 – ป.6 เหรียญทองกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1 – ม.3 (อันดับ 20) เหรียญทองคัดลายมือภาษาไทย ม.1- ม.3 (อันดับ 8) เหรียญเงิน การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เหรียญเงินทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม3  เหรียญเงินคัดลายมือภาษาไทย  ป.1 – ป.3  (อันดับ 11)  เหรียญเงินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4 – ป.6 (อันดับ ที่ 3) เหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4 – ม.6  (อันดับที่ 5) เหรียญเงิน          การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4 – ม.6  (อันดับที่ 6)นอกจากนี้โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งคว้าเหรียญทองกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 มาครองนั้นยังเป็นโรงเรียนที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับ  ที่ 3 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดอีกด้วย

นายปกรณ์ กล่าวเพิ่มว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถคว้ารางวัลมาได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษา   ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาศักยภาพ  ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานและที่สำคัญจะเป็นอีกเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งกันและกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและมีความสามารถ เป็นพลัง   ที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป.