หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

นายด่านเผยเจรจาทหารเปิดด่าน นำสินค้าตกค้างออกสู่เมียนมาร์

Author by 30/05/14No Comments »

Print จากกรณีที่   ..อำนาจ  ศรีมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร อาศัยตามอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เข้าควบคุมอำนาจการปกครองบริหารประเทศ สั่งปิดช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้ง  5 ช่องทางนั้น

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชัยฤทธิ์  แพทย์สมาน นายด่านศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ”  หลังจากทางทหารประกาศยึดอำนาจ  ทำให้มีการสั่งปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกช่องทางทันที ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เข้าใจในสถานการณ์กันดี  ส่วนผลกระทบมีไม่มากเพราะเป็นการค้าขายรายเล็กรายน้อย ไม่ได้ส่งออกจำนวนมากเพราะเป็นเพียงช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าเท่านั้น  อย่างไรก็ตามหลังปิดด่านมานานร่วมสัปดาห์เริ่มมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาสอบถามว่าจะเปิดด่านค้าขายได้เมื่อไหร่ เพราะเกรงว่าสินค้าตกค้างที่นำขึ้นมาถึงชายแดนก่อนที่จะมีการปิดด่านทั้งของพ่อค้าฝ่ายไทยและเมียนมาร์จะได้รับความเสียหาย  ซึ่งตรงนี้ตนได้ประสานไปยังฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ที่ดูแลพื้นที่ ทางฝ่ายทหารเองก็ให้ความร่วมมือจะเสนอเรื่องให้มีการผ่อนผันกรณีสินค้าตกค้างให้สามารถทำได้ ซึ่งคาดว่าภายในสองวันจะสามารถนำสินค้าที่ตกค้างทั้งสองฝั่งระบายเข้าและออกได้

นายด่านศุลกากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ในอนาคตข้างหน้ายังอาจมีการผ่อนผันให้มีการค้าขายได้บางช่องทาง โดยทางทหารยังให้ตนพิจารณาไปว่าสมควรที่จะให้มีการผ่อนคลายในช่องทางใดบ้าง แต่จะให้เปิดค้าแลกเปลี่ยนค้าขายกันทั้ง 5 ช่องทางเหมือนแต่ก่อนนั้นคงเป็นไปไม่ได้  สำหรับการค้าขายที่อยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนสินค้าที่นำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะเป็นจำพวกสิ่งมีชีวิตจำพวกโค-กระบือ และผลผลิตทางการเกษตมีมูลค่านำเข้าสัปดาห์ละประมาณ  5 แสนบาท ส่วนสินค้าส่งออกจากฝั่งไทยส่วนใหญ่จะเป็นจำพวก น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่มจะพวกผสมแอลกอฮอล์  เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ในชีวิตประจำวัน และรถยนต์เก่า มีมูลค่าสัปดาห์ละประมาณ  2 ล้านบาท  ดังนั้นจากที่มีการปิดด่านในช่วงที่ทหารควบคุมอำนาจมาจนถึงขณะนี้ร่วมสัปดาห์มีผลกระทบเกิดขึ้นมูลค่า 2.5 ล้านบาท.