หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

นายอำเภอกำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย คสช. เคร่งครัด

Author by 30/05/14No Comments »

Print    เมื่อวันที่ 26 ..2557 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทางเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวรโดย ..สุจริต คำพรหม  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  เดินทางไปร่วมกับนายทรงทรัพย์ พิริยะคุณธร นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติควบคุมอำนาจบริหารประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ อส.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พนักงานของอำเภอทุกคนรวมกว่า 150 คน ได้รับทราบ เข้าใจในเหตุผลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ทั้งนี้นายทรงทรงทรัพย์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในสังกัดว่า ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด การบริหารงานเหมือนกับรัฐบาลทุกอย่างมีการแยกตามฝ่ายสายงาน  ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานและปฏิบัติเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย เพราะการปฏิรูปจะได้ผลจะต้องเริ่มที่ต้นที่การปฏิรูปข้าราชการไม่ให้มีการแตกแยก และเป็นผู้มีคุณธรรมเสียก่อน

นอกจากนี้   นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนยังกล่าวในที่ประชุมด้วยว่า ” การที่ทหารเข้ามายึดอำนาจเพื่อปฏิรูปการเมืองใหม่ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะบ้านเมืองเกิดความขัดแย้งคนไทยฆ่ากันเองมานานกว่า 10 ปี  ทำให้การบริหารราชการแผ่นแดนไม่มีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย จำพวกอาวุธสงครามกฎหมายตามปกติก็ไม่สามารถจัดการได้  ตนเชื่อว่าในช่วงที่ทหารเข้ามาควบคุมอำนาจ จะนำไปสู่การปฏิรูปการปกครอง และความขัดแย้งของประชาชนในชาติได้

ด้าน พันตรีสุจริต นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ฉก.ร.7 กล่าวในที่ประชุมว่า  ขอให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และห้ามออกพื้นที่โดยไม่จำเป็น พร้อมให้งดการเปิดอบรม ประชุมสัมมนา ที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี และห้ามนำมวลชนออกนอกพื้นที่  พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้ฝ่ายปกครองได้จัดเวรยามสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะไฟฟ้า น้ำประปา โรงพยาบาล และสถานีขนส่งโดยสาร เมื่อมีเหตุการณ์ใดที่จะร้องขอกำลังทหารให้รีบดำเนินการโดยทันที.