หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

บริการเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยช่วงหน้าฝน

Author by 28/08/14No Comments »

แม่ฮ่องสอน            นางวีนัส  พยัคฆินทร์  ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ” ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีหนทางที่คดโค้งลาดชันโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหากสภาพรถไม่ดีพออาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้  ดังนั้นตนจึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  60 พรรษา โดยการเปิดให้บริการเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่จำเป็น อาทิ เปลี่ยนยางอะไหล่ เบรก ถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟในรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 57   ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถสาธารณะ และประชาชนทั่วไปได้ขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง

ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับรถโดยสารประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารจำนวนมาก  ในการป้องกันได้เรียกผู้ประกอบการ พนักงานขับรถมารับการอบรมเพื่อให้ทราบว่าจะขับรถอย่างไรให้มีความปลอดภัย  รวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนขับ  ตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง ควบคุมมารยาทในการขับรถ และตรวจจับกรณีทำผิดตาม พรบ.ขนส่ง หากผิดครบ 3 ครั้งถอนใบอนุญาตทันที อย่างไรก็ตามหากประชาชนและผู้โดยสารพบเห็นพนักงานขับรถเร็ว ประมาท รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถยนต์สาธารณะแจ้งได้ที่สายด่วน 1584  ตลอด  24 ชั่วโมง.