หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

บริษัทไทยมาร์ทกรุ๊ปมอบทุนการศึกษา

Author by 4/06/14No Comments »

อุตรดิตถ์

         เมื่อวันที่ 31 ..57 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มี ผศ.ดร. เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนนักศึกษา

            โดยมี น.ส.อังคณา  ตั้งศรีสุข ผู้บริหาร นายสมรัตน์ ตั้งศรีสุข กรรมการ และทีมงานของบริษัทไทยมาร์ทกรุ๊ป ด้วยทางไทยมาร์ทกรุ๊ป ได้จัดงาน THAIMART EXPO 2014 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ค.57- วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ ซับไพเออร์ ต่างๆได้โชว์สินค้ารุ่นใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่หลายหลากจากผู้ผลิต ในราคาพิเศษ และในการจัดงานในครั้งนี้ คุณสมรัตน์  ตั้งศรีสุข และคุณศุภวรรณ ตั้งศรีสุข ได้เล็งเห็น ความสำคัญเรื่องการศึกษา และมีแนวคิดที่จะสนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียน ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้มอบทุนการศึกษาในงาน THAIMART EXPO 2014 รวมทั้งหมด 34 ทุน  เป็นจำนวน 60,000 บาท โดยเป็นระดับประถมศึกษา 18 ทุน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน10 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาทและระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 22,000 บาท.