หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายร่วมหล่อต้นเทียนพรรษา

Author by 1/07/14No Comments »

àªÕ§ÃÒ           เมื่อคืนวันที่ 27 มิ.ย.57 ที่สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นโดยมีการเปิดให้ประชาชนได้ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาจำนวน 31 ต้น ซึ่งหลังหล่อเสร็จเรียบร้อยจะนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมพิธีหล่อต้นเทียนพรรษาที่จัดขึ้น นอกจากนำไปถวายพระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนเชียงราย ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติทำการมาอย่างช้านาน ในการถ่ายทอดประสบการณ์ และวิธีการทำต้นเทียนพรรษา ก่อนที่จะนำไปถวายในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้.