หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

ประชุมระหว่างประเทศรองรับเออีซี.

Author by 19/08/14No Comments »

เชียง          เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 16 ..57 ที่ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลุ่มน้ำโขง ในเรื่อง “ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย-   เมียนมา-ลาว-จีน” จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวนมากทั้ง 4 ประเทศ อาทิ ฝ่ายไทยประกอบไปด้วย นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าสำนักงานแรงงาน โซนภาคเหนือ นายพัฒนา สิทธิสมบัติ  คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ประธานและสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการการค้า โอทอป ท่องเที่ยว โรงแรม สื่อมวลชน ด้าน สปป.ลาว นำโดย ท่านบุญมี สุวันนะรังสี หัวหน้าผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจีนมีผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงส์โรมัน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพม่า เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก

            ท่านบุญมี กล่าวว่าในปัจจุบันในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่ตนเองเป็นตัวแทนทางฝ่าย สปป.ลาว เข้ามาควบคุมดูแล มีการขยายตัวการลงทุนจากนักลงทุนชาวจีนเป็นมูลค่าสูง ซึ่งเมนหลักทั้งหมด 14 โครงการ บางส่วนก็ได้สำเร็จเข้าเป้าตามแผนการลงทุน ในปัจจุบันโครงการเร่งด่วนคือการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ สร้างสนามกอล์ฟ 36 หลุม และการพัฒนาเกาะดอนซาว ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ทั้งหมดเป็นการรองรับการท่องเที่ยว และจากการลงทุนที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนโฉมหน้าเมืองต้นผึ้งจากเมืองชนบทมาเป็นเมืองที่มีความเจริญ มีการจ้างงาน ปัญหายาเสพติดลดลง การจำหน่ายสินค้าของคนท้องถิ่นระบายได้ง่าย และในปี คศ.2030 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษครบ 3,000 เฮกตาร์มีแผนจะประกาศเป็นนคร ซึ่งหลักเกณฑ์คือมีประชากร 50,000-100,000 คน เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในด้านความต้องการใช้แรงงานในสถานที่แห่งนี้เน้นไปในทางด้านงานบริการปัจจุบันมีพนักงานทำงานอยู่เป็นชาวลาว พม่า จีน และคนไทย รวมทั้งหมดประมาณ 6,000 คน ถ้าหากเปิดเต็มโครงการคงต้องใช้แรงงานอีกกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะแรงงานที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่จะมาทำงานในโซนการบริการการท่องเที่ยวนั้นเอง

ด้านนายวิชัย กล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ได้นำหัวหน้าแรงงานจังหวัดในภาคเหนือเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการใช้แรงงานของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะได้ไปจัดการเตรียมการจัดหาแรงงานคนไทยไว้รองรับการเปิดเออีซี รวมถึงจะสามารถวางแผนการรับมือกับการที่จะมีแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศไทย รวมไปถึงการฝึกฝีมือแรงงานไทยให้มีความสามารถในความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการต่างชาติ ที่จะมาลงทุนตามแนวตะเข็บชายแดน และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของแรงงานไทยต่อไป.