หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

Author by 14/01/16No Comments »

DSC_0238                เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๕๙ คณะส่วนล่วงหน้าฯนำโดย พล.อ.ท. วันชัย ฉัตรเจริญพร ผู้แทนสมุหราชองครักษ์  มี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ และข้าราชการให้การตอนรับ ในการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จมาทรงเททองหล่อ “พระอจนะ (จำลอง)” และวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดศรีชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยก่อนการประชุมผู้แทนสมุหราชองครักษ์ ได้นำคณะดูสถานที่บริเวณมณฑลวัดศรีชุม เส้นทางเสด็จตามจุดพิธี ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ ในเรื่องพิธีการ สถานที่ และการถวายความปลอดภัย รวมถึงการตอบข้อซักถาม และขอสงสัยต่างๆด้วย เพื่อให้การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ.