หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

ประมงจังหวัดแพร่กำหนดจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

Author by 30/07/14No Comments »

แพร่          นายเจริญ อิสรเสรี เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557

            สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ อำเภอวังชิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอวังชิ้น ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำแม่สิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยในพิธีจะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว

สำนักงาน ประมงจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดแพร่ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ตามวันเวลาดังกล่าว.