หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ผลักดันงบสร้าง“ด่านบ้านฮวก”

Author by 18/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้พยายามหาช่องทางที่จะผลักดันงบประมาณเพื่อพัฒนาด่านบ้านฮวก ซึ่งได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านถาวรแล้ว มีการพัฒนาไปโดยเร็ว โดยเฉพาะการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็น พร้อมสำหรับการเปิดด่านอย่างเป็นทางการ เพื่อการประกอบการค้าระหว่างประเทศ การเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ซึ่งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะต้องเปิดประเทศและเชื่อมถึงกันในปี 2558 นี้ ดังนั้นการผลักดันให้ด่านบ้านฮวกมีความพร้อมทั้งทางโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสำนักงานรองรับหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะต้องเสร็จสิ้นโดยเร็ว

“การผลักดันด่านบ้านฮวกให้เป็นด่านที่มีความพร้อมเชื่อมระหว่างประเทศ จะต้องใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาท ซึ่ง ส.ส.พะเยา ทั้งสามคนได้พยายามติดตามที่จะหางบประมาณมาก่อสร้างและพัฒนาด่าน ไม่ใช่เพียงการได้รับอนุมัติแล้วก็ปล่อยทิ้ง หากแต่จะต้องเดินหน้าเรื่องงบประมาณสนับสนุนให้เกิดความพร้อมทุกด้านโดยเร็ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ต่อไป” นายวิสุทธิ์ กล่าว

ขณะที่นายหัสนัย แก้วกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดด่านบ้านฮวกให้เป็นทางการโดยเร็ว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นำไปสู่การเจริญสัมพันธไมตรีด้านการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว ฯลฯ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ทางหอการค้าฯ มีการจัดเตรียมคณะตัวแทนภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา จะเดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าที่เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน(สปป.)ลาว ในช่วงเข้าพรรษานี้

ซึ่งหากต้องการให้ด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวรอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนทั้งสองประเทศจะต้องมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหอการค้าฯ กระตุ้นให้ชาวพะเยากล่าวถึงเรื่องด้านบ้านฮวกให้ติดปากทุกกลุ่มคน เพื่อจะได้เป็นตัวเร่งด่านบ้านฮวกเป็นด่านชายแดนระหว่างประเทศเต็มรูปแบบต่อไป.