หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ผวจ.เชียงราย ให้ร่วมกันป้องกันเหตุร้ายลอยกระทง

Author by 23/11/15No Comments »

ปล่อยโคมลอยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงงานประเพณีลอยกระทง ในพื้นที่ จ.เชียงราย จัดให้มีการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงตามประเพณีลอยกระทงอันดีงาม ประกอบกับจะมีการปล่อยโคมลอย จุดประทัด ดอกไม้ไฟ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัย อาทิเช่น อัคคีภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และเสียชีวิต จากการใช้รถใช้ถนน รวมถึงอุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ หรือการจมน้ำ

ดังนั้น จ.เชียงราย  ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ช่วยกันป้องกันอุบัติภัยและ สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในการเล่นไฟ การจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการปล่อยโคมลอย โคมควัน จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน ส่วนผู้ที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ ประทัดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมาย

ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ให้สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดขณะที่เมาสุราหรือเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานตนเองในการเล่นดอกไม้ไฟ ประทัด พลุไม่ให้เกิดอันตราย รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวป้องกันการพลัดหลง การสูญเสีย การจมน้ำ ถ้าหากเกิดเหตุอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุให้แจ้งและขอความช่วยเหลือจากศูนย์ นเรนทรเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทรศัพท์ 053- 711669 สายด่วน 1669 ตำรวจภูธร จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053- 744080 สายด่วน 191 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053- 177318- 23 สายด่วน 1784 และเทศบาลนครเชียงราย โทรศัพท์ 053- 711222 สายด่วน 199.