หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวต่างจังหวัด

ผู้ว่าฯพิษณุโลกประชุมข้าราชการ เพิ่มพูนทักษะบุคลากรการปฎิบัติงาน

Author by 11/03/16No Comments »

    DSC_0665            ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมข้าราชการทุกหน่วย ในจังหวัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการปฏิบัติราชการ โดยเน้นย้ำต้องเป็นข้าราชการมืออาชีพ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559  ที่ประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการปฎิบัติราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประชุมดังกล่าวสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และเพิ่มพูนทักษะในการปฎิบัติราชการ สามารถนำไปดำเนินภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบกำหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวย้ำกับข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมว่า ขอให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นและปฎิบัติงานให้อยู่ในกฏระเบียบ ทุ่มเทการทำงาน ต้องแข่งกันสร้างผลงาน สร้างคุณค่างานของตนเอง และจงภูมิใจในเครื่องแบบ จงภาคภูมิใจที่เกิดมาได้รับราชการ ต้องทำงานอย่างรับผิดชอบ เรียนรู้งานใหม่ๆเสมอ  ต้องลงไปเผชิญหน้ากับประชาชนโดยตรง ต้องประสานงาน ทำงานให้เต็มที่ ตระหนักถึงปัญหาของชาวบ้าน ต้องแก้ไขให้ได้ ทำตัวให้เป็นหลักชัยของบ้านเมือง ต้องเป็นข้าราชการมืออาชีพ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ยืนหยัดในกฏหมาย ให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และที่สำคัญต้องทำงานเป็นทีม ถือเอาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด.