หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

ภาพสารคดีเก่า ข่าวชุด เล่าเรื่องแห่งปฏิทินนครลำปาง

Author by 16/06/14No Comments »

0-20           (*1) ..2550 ในสมัยสถานีรถไฟนครลำปาง ถูกสร้างอาคารรับผู้โดยสารรถไฟของรถรับจ้างแบบนี้ แถมยังมีมติสนับสนุนจาก ภาคส่วน กรอ.พร้อมขอให้มีการพิจารณางบประมาณ งานแบบของสถาปนิกภาคส่วนเอกชน ให้สวยงามถาวรลงทุนมากกว่านี้ แต่ได้รับการทักท้วงโดยข่าวสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์

จนผลที่สุด ก็ต้องรื้อสิ่งเหล่านี้ออกไป โดยการตัดสินของ ผวจ.ลำปางสมัยนายอมรทัต นิรัติศยกุล ปี 2550 จากผลสัมมนาคุณภาพเมืองเก่านครลำปาง รวมสำนักนโยบายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมคณะที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ณ ห้องจันทน์ผา โรงแรมเวียงลกอร 15 มิย.2550 โดยมี รอง ผวจ.ลำปาง นายเจริญสุข ชุมศรีเป็นประธานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้มี ศ.ดร.วทัญญู ณถลาง และ ดร.ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ และคณะวิทยากรจากคณะโครงการสิ่งแวดล้อม ฯ คณะพัฒนาผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีคือนายนายยงนิศร์  พิมพเสถียร และจากคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเท็คโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คือนายวิโรจน์ คุณอเนก องค์ประชุมแห่งภูมิภาค ได้แก่นายปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ผอ.สำนักศิลปากร 7   ดร.เพ็ญสุภา สุคตะใจอินทร์ ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย เจ้าของโครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกแอ่งหริภุญไชย การประชุมสำคัญครั้งนี้คือชนวนปลุกสำนึกให้ทางจังหวัดลำปางสั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างหน้าสถานีรถไฟนครลำปางดังที่เห็นอยู่ในภาพที่1เป็นบทเรียนอันล้ำค่า

(*2) จากแผนที่พัฒนาลำปางเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภาคเหนือยุคสร้างหลักกิโลเมตรยักษ์สมัย ผวจ.ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ เอกสารพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สมเด็จพระปก เกล้าฯชูความสำคัญของสัตว์ดึกดำบรรพ์ลำปางคือช้างสี่งา พิพิธภัณฑ์ทันสมัยแห่งนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของสัตว์ดึกดำบรรพ์ของลำปางคือช้าง ไม่ใช่ไดโนเสาร์ (3)จากแผนที่สำรวจของสแคนดิเนเวียนที่เราได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเส้นทางอพยพ พระเจ้าสิริไชยเชียงแสน ผ่านทางแม่น้ำวังอ่างกิ่วลมแจ้ห่ม (4) สารคดีปกิณกพายัพสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 8 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ จัดโดยไกรวัลย์ กุลรักษา แห่ง TV8 ศักดิ์ ส.รัตนชัย แห่งสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม(สรสว.)สาขาลำปาง ในการสำรวจแหล่งสหายร่วมหนานทิพย์ช้างลำปางร่วมรบ    ปี พ.ศ.2275ลักษณะเสือผ้าสีขาว และดาบดัดโค้งงอและฟาดให้เหยียดตรงได้สาธิตเป็นข่าวบนจอทีวีช่อง 8โดยตระกูลรักษาดาบที่ อ.แม่ทะ

(*ภาพล่างชุด5)ในบทเรียนรหัสวิชาTHAI102 CIVI104 ม.โยนก สิ่งที่มีชื่อเรียกในภาษาคำเมืองลำปาง Aสะโตก B สะตวง C ตุงลวาง D ขันสาน(ในพิธีกรรมบูชาเจ้าเขางามตามจารีตเจ้าป่าเจ้าเขาอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง) (*6 สุดท้าย)ภาพสารคดีจากทีมช่างภาพTV8และ ศิลปินกรรษาแม่ลูกผีตองเหลืองที่จังหวัดน่าน บอกภาษาเรียกตนว่า”เผ่ามาบลี พร้อมบอกชื่อขนเผ่าที่เข้าไปถ่ายทำผ่านสื่อภาษา “คำเมือง” ของชนเผ่า “คนเมือง”.