หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวต่างจังหวัด

มหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก

Author by 10/08/14No Comments »

พิษณุโลก           เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57 ที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลกนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ ผวจ.พิษณุโลกเป็นประธานเปิดมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่7  เพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการตั้งแต่ระยะก่อนคลอด  ช่วงที่คลอด และหลังคลอด เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองต่อปณิธานของ   พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กับเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินโอทอป มีวิทยากรให้ความรู้แก่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นแม่ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเลี้ยงดูลูกตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง  และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแม่ที่มาในงานครั้งนี้ด้วยกัน.