หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กหนุนนวัตกรรมพัฒนาชุมชน

Author by 9/07/14No Comments »

แพร่       เมื่อเร็วๆนี้ นายกิจชัย  กิจภิญโญ  ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่  นายสมปอง  ดวงจิต รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ (ฝ่ายการค้า –  การลงทุน) นายมังกร เนตรจำนงค์ กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดแพร่นางโสภิตา สัจจะนรพันธ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่   นางสาลี มะโนสีลา  ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.โศรดา วัลภา นักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะฯ

            ในโอกาสเดินทางมาส่งมอบพร้อม ติดตั้งเครื่องสีข้าวขนาดเล็กและเครื่องซีล    สูญญากาศผลผลิตทางการเกษตร     (ข้าวหอมนิล) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ ตามโครงการความร่วมมือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดแพร่ ณ แปลงนาต้นแบบโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีงานอาชีพและรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต.