หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

มัคคุเทศน์น้อย…..การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย

Author by 1/08/12No Comments »


มัคคุเทศน์น้อย…..การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย  ได้จัดนำผู้นำเยาวชนจากโรงเรียนบรรพตวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา จำนวน 30 คน  เดินทางไปเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูซาง  และ วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา.