หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวต่างจังหวัด

รณรงค์ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก

Author by 1/06/14No Comments »

Printเมื่อเร็ว นี้ที่ ..เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ พิษณุโลก นายวิทูรัช  ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ 5 1 ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออกซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดขึ้น

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ศาสนสถานและสถานศึกษา  บ้าน วัด โรงเรียน โดยเน้นกิจกรรม ป.1 ปิด คือภาชนะน้ำกิน-น้ำใช้ให้มิดชิด ป. 2 คือเปลี่ยน ได้แก่เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7วัน ป. 3 คือปล่อย ได้แก่ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ใส่น้ำถาวร เช่นอ่างบัว ถังซีเมนต์ ป.4 คือปรับปรุง ได้แก่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ป. 5 คือปฏิบัติ ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย ส่วน 1ข.ขัด ได้แก่กำจัดไข่ยุงลาย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถม- ชั้นมัธยมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ผู้ปกครอง ประธานชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวม 800 คน สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วย  30 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.45 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 3 อำเภอแรกได้แก่ ชาติตระการ พรหมพิราม และวังทอง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น.