หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เปิดคลินิกฯสาขาเชียงแสน

Author by 29/07/14No Comments »

เชียง         เมื่อวันที่ 27 ..57 นายแพทย์เฉลิม  หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางกอก เชน ฮอลปิทอล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย เป็น 1 ใน 7 โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ ที่เปิดให้บริการแก่ชาวเชียงรายกว่า 22 ปี หลังจากเปิดให้บริการคลินิกเกษมราษฎร์ สาขาแม่สาย ในปี 2556 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในอำเภอแม่สายและฝั่งพม่า

            โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้  จึงจะมีการเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอกเกษมราษฎร์   ศรีบุรินทร์ สาขาอำเภอเชียงแสน ในวันที่ 8 ส.ค.57 ที่จะถึงนี้ ภายใต้การบริหารงานของ นายแพทย์จักรพันธ์  พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ชาวเชียงแสน   และลูกค้าที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ซึ่งอาคารผู้ป่วยนอกเกษมราษฎร์  ศรีบุรินทร์ สาขาอำเภอเชียงแสน จะเปิดให้บริการคลินิกโรคทั่วไป คลินิกเด็ก คลินิกสูตินรีเวช และคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ทางเดินอาหารและตับ X-Ray  อันตราซาวด์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โดยมีห้องตรวจวิเคราะห์โรคที่ทันสมัย ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผ่าตัดเล็ก รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมให้บริการส่งต่อ มีห้องตรวจจำนวน 14 ห้องตรวจ บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ บริเวณแยกวงเวียนก่อนเข้าตัวเมืองเชียงแสน พร้อมให้บริการลูกค้าในทุกมิติ ตามสโลแกนที่ว่า “ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ” เริ่มให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค.57 เป็นต้นไป.