หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวต่างจังหวัด

วอนประหยัดไฟช่วงมาเลเซียซ่อมท่อก๊าซ

Author by 15/06/14No Comments »

Print          นายสุวิทย์  สั่งสมธนะ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์พิษณุโลกในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขต 2 เปิดเผยว่า  ทาง .กิตติคุณ ดร.ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้ประเมินถึงผลการซ้อมแผนการลดใช้ไฟฟ้าเมื่อวันที่ 7 มิ.. 2557เวลา 18.30 – 22.30 .   ที่ผ่านมาว่า เป็นการประเมินผลการลดใช้ไฟฟ้าจริงที่สามารถทำได้

            โดยนำการซ้อมแผนมาปรับปรุงก่อนที่เกิดเหตุการณ์จริงช่วงที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.ถึง 10 ก.ค. 2557 รวม 28 วัน ซึ่งจะทำให้ก๊าซธรรมชาติ หายไปประมาณ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ที่มีกำลังผลิตรวม 710 เมกะวัตต์ และใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงหลักจะต้องหยุดเดินเครื่อง ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ทำให้กำลังผลิตไฟฟ้า   ในภาคใต้มีไม่เพียงพอกับความต้องการกับเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ ช่วงเวลา 18.30 – 22.30 น.ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ทาง กกพ. ได้พยายามประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลดใช้ไฟ        ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถือว่าเป็นกำลังหลักที่จะช่วยลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับได้ จึงขอให้ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวทุกวันจนกว่าจะพ้นวันที่ 10 ก.ค.2557.