หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ศาลจังหวัดน่านแถลงข่าว “วันรพี”ประจำปี 2555

Author by 6/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช นายเจษฎา ยวงทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน  พร้อมด้วย    นายปรีชา พวงสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดน่าน นาย คมกฤต สุวัตถี อัยการจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ สุจิวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน  นายนราธิป ทองอยู่สุข อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน นายชาย สัมมาพฤกษกิจ    ผู้อำนวยการสถานพินิจ  จังหวัดน่าน พล.ต.ชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน  นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล ประธานชมรมกอล์ฟหน่วยงานและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม พ.ต.อ.ณรงค์ชัย วงศ์สามี รอง ผบก.ภ.จว.น่าน พ.ต.ท.เฉลียว ขจรบริรักษ์ กรรมการที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรม วันรพี ประจำปี 2555  ซึ่งจะจัดในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็นประจำเป็นวันสำคัญ เสมือนวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ทางคณะ กรรมการในกระบวนการยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 – วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ดังต่อไปนี้

1.รับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

2.ร่วมกันปลูกต้นพยูง จำนวน 84 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมมายุครบ 84 พรรษา ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดน่าน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

3.การจัดการแข่งขันกอล์ฟ   วันรพี โดยมีชมรมกอล์ฟหน่วยงานและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม    ภาครัฐและเอกชน จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ณ  สนามกอล์ฟทหารอากาศผาสิงห์น่าน (รุ่งแสง)

4.กิจกรรมศาลจำลอง    ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

5.กิจกรรม แข่งขันตอบปัญหา เรื่อง “กฎหมาย”ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ศาลจังหวัดน่าน

6.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่มีความสนใจและจะเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ในวันและเวลา รวมถึงสถานที่ ที่กำหนดไว้.