หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เชิญร่วมกิจกรรม”ปล่อยปลาออนไลน์”

Author by 29/06/14No Comments »

¾ÐàÂÒ          นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา กล่าวว่า กรมประมงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2557 ห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงามสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ

โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม “ปล่อยปลาออนไลน์” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการถ่ายทอดสดจากศูนย์วิจัย  และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา โดยจะส่งสัญญาณทั้งภาพและเสียงขึ้นแสดงที่ห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต   เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามรับชมด้วย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดพะเยาถือเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมประมงให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ฝั่งกว๊านพะเยา เป็นสถานที่ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในกิจกรรม   ”ปล่อยปลาออนไลน์” เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ซึ่งรายได้ทั้งหมดกรมประมงจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสบทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และเป็นการร่วมสร้างบุญกุศลตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีมากขึ้นอีกด้วย.