หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

สลายความขัดแย้ง

Author by 8/06/14No Comments »

คืนความสงบ1

กองกำลังรักษาความสงบ กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยกที่ 1  จ.ลำพูน  เชิญแกนนำนปช. และกปปส.กลุ่มมวลชนต่างสีมาหารือเพื่อร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมี นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร  ผวจ.ลำพูนเป็นประธานและพ.อ.บุญยืน   อินกว่าง  เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่    พ.อ.จิตติวัศร์  ศรสุวรรณ์  รอง ผอ.กอ.รมน. จ.ลำพูน พ.ต.อ.ปิติวัตต์  วงษ์ชัยภวัฒน์  รองผบก.ภ.จว.ลำพูน ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยพร้อมร่วมถ่ายรูป ณ   ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  จ.ลำพูนเมื่อ 5 มิ.ย.57.