หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

สสจ.พะเยา เตือนยาน้ำกษัย-ยาประดง อันตรายถึงชีวิต

Author by 12/07/14No Comments »

พะเยา          นายฉลอง อัครชิโนเรศ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเชียงคำและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุนว่า พบการขายยาน้ำกษัย-ยาประดง สรรพคุณแก้ปวดเมื่อย บำรุงร่างกาย ราคาขวดละ 150-250 บาท โดยมีตัวแทนในพื้นที่นำมาขาย ซึ่งไม่ได้เปิดเป็นร้านขายยาแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้ยากษัย-ยาประดง บางรายเริ่มมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น หน้าบวม แขนขาบวม ซึ่งเหมือนกับอาการของผู้ที่ร่างกายได้รับสารสเตียรอยด์ เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นพบว่า มีสเตียรอยด์ผสมจริง ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวเป็นอย่างมาก

            ดังนั้นผู้ที่รับประทานยาน้ำกษัย-ยาประดงดังกล่าวติดต่อกันหลายวัน ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายจากการหยุดสเตียรอยด์กะทันหันได้ ควรรีบนำยาดังกล่าวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อรักษาอาการติดสเตียรอยด์ หากต้องการซื้อยามารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนและซื้อยาจากร้านที่ได้รับใบอนุญาตขายยาเท่านั้น ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายยาที่สงสัย สามารถแจ้งข้อมูลหรือส่งตัวอย่างยาเพื่อตรวจสอบได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร.054-409145.