หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

สสจ.เชียงรายรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ถวายเป็นพระราชกุศลครองราชย์70ปี

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180                นายแพทย์สุรินทร์  สุมนาพันธุ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์) ขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม  2559 เป็นสัปดาห์ราชประชาสมาสัย โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยโรคเรื้อนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนเงินช่วยเหลือเมื่อมีการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่

นายแพทย์สุรินทร์  สุมนาพันธุ์ เปิดเผยถึงสถิติ แนวโน้มปัญหาโรคเรื้อนในจังหวัดเชียงรายว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเรื้อนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2556  มีจำนวนผู้ป่วย  10 คน (พม่า 1 คน) ปี 2557 มี 12 คน (พม่า 1 คน) ปี 2558 มีจำนวน 6 คน จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเรื้อนลงทะเบียนรักษา จำนวน 20  คน  โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มักอาศัยอยู่บริเวณผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย หลังจากรับเชื้อประมาณ 3-5 ปี จะเกิดอาการทางผิวหนัง เช่น เป็นวงแดง สีจางหรือสีแดง มีอาการชา หากไม่ได้รับการรักษาอาการอาจจะลุกลามเป็นผื่นหรือตุ่ม กระจายทั่วตัวและแพร่โรคไปสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้เชื้อโรคอาจลุกลามเข้าไปทำลาย เส้นประสาททำให้เกิดฝ่ามือ ฝ่าเท้าชา กล้ามเนื้อลีบ อ่อนกำลัง นิ้วมือ นิ้วเท้างอ ข้อมือตก ข้อติด เดินเท้าตก ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิทและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอาจเกิดความพิการได้

ปัจจุบัน ยารักษาโรคเรื้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนให้หายได้ด้วยการกินยาเป็นระยะเวลา 6 เดือน-2 ปีและหากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะไม่มีความพิการเกิดขึ้น ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วยหรืออยู่ในชุมชนที่มีการแพร่ระบาด ควรไปรับการตรวจร่างกายจากแพทย์ปีละครั้งหรือสำรวจตัวเอง คนในครอบครัวเพื่อค้นหาอาการเริ่มแรกหากพบอาการผิดปกติต้องรีบรับการตรวจรักษา

นายแพทย์สุรินทร์  สุมนาพันธุ์  ยังได้กล่าวเชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุข และประชาชนทุกคนร่วมกันรณรงค์ เพื่อกำจัดโรคเรื้อนให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดถึง 70 ปี โดยการรณรงค์ให้ความรู้ในช่วง วันที่ 11-17  มกราคม 2559 และค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ระหว่าง วันที่ 16 มกราคม 2559 – 15  มกราคม 2560.