หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

สองแควเตรียมปรับผังเมืองรวม ขยายพื้นที่สีม่วง – เขตอุตสาหกรรม

Author by 21/05/14No Comments »

     thainews180     ปรับผังเมืองรวมพิษณุโลก หลังบังคับใช้มาแล้ว 9 ปีเต็ม ขยายพื้นที่สีม่วง-เขตอุตสาหกรรม ขยับขึ้นเหนือตามแนวสองฝั่งถนนสายเอเชีย หมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ รองรับการลงทุนจากต่างถิ่น

เมื่อเร็วๆนี้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินการและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด : พิษณุโลก เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน” ที่หอประชุม อบจ. โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก นายอาคม ตรีเจริญ ปลัด อบจ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสัมมนา

นายระพีกล่าวว่า ผังเมืองรวมของพิษณุโลกที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจัดทำเมื่อปี 2548 บังคับใช้เมื่อปี 2556 ซึ่งเวลาผ่านมา 9 ปีแล้วถือว่าไม่เป็นปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้ อบจ.พิษณุโลกเป็นแกนหลักระดมความคิดเห็นเพื่อวางผังเมืองรวมพิษณุโลก หลักๆ คือผังเมือง ไม่ใช่หวังประโยชน์เพียงระยะสั้น แต่ทำเพื่อลูกหลานในอนาคต

“จริงๆ แล้วผังเมืองพิษณุโลกเดิมกำหนดเขตอุตสาหกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือแถบ ต.ดอนทอง อ.เมือง ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงไม่เกิด แม้กระทั่งเชิงพาณิชย์ อาทิ โรงแรมขนาดใหญ่ บางครั้งก็อนุญาตให้สร้างไม่ได้เพราะติดข้อกฎหมาย นักลงทุนจะต้องไปซื้อธุรกิจต่อจากคนในพื้นที่มาปรับปรุง เนื่องจากพิษณุโลกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว วันนี้จึงต้องระดมความคิด ปรับปรุงให้ตรงกับความเป็นจริง”

นายมนต์ชัยกล่าวว่า การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ติดขัดข้อกฎหมาย ไม่สะดวกต่อนักลงทุน ล่าสุด อบจ.ได้ประชุมร่วมกับจังหวัด และเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย จนได้รับความเห็นชอบบางส่วน และวันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่นำความคิดมาปรับปรุงแก้ไขให้เอื้อต่อธุรกิจ เพื่อรอประกาศเป็นผังเมืองพิษณุโลกต่อไป

ส่วนในเขตอุตสาหกรรม นอกจากพื้นที่เดิม คือ ต.ดอนทอง อ.เมือง หรือตลอดแนวสองฝั่งถนนหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ก็จะเปิดพื้นที่ใหม่ ซึ่งอยู่ตอนเหนือขึ้นไปทางอุตรดิตถ์ เพราะปัจจุบันพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ เพราะถูกผังเมืองจำกัดไว้ ดังนั้นจำเป็นต้องขยายพื้นที่สีม่วงเพิ่มขึ้นรองรับการลงทุนจากต่างถิ่น รวมถึงการลงทุนเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558.