หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

สังคมทั่วภาคเหนือ…..โดย “ขวัญฟ้า”

Author by 30/05/14No Comments »

สังคมในภาคเหนือ.jpg..... สังคมทั่วภาคเหนือ.….โดย ขวัญฟ้า“...v…ฟ้าหลังฝนย่อมสดใส  ช่วงนี้เกษตรกรไทยยิ้มได้อย่างชื่นใจ  ภายหลังจากทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งเร่งจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวแก่เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน …v… เช่นเดียวกับที่ จ.เชียงราย ..ดำรงค์ คงเดช ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ร่วมกับ ธนวัฒน์ ประกอบศรีกุล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์  อ.เวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าหน่วยงานราชการใน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือชาวนา โครงการรับจำนำข้าวกว่า 15 ล้านบาท ที่ห้องประชุม หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 35 เมื่อวันก่อน …v… ส่วนที่ จ.น่าน อุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน พร้อมด้วย พลตรีวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน กสานต์ ธนาวณิช ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน ร่วมกันมอบเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 ให้แก่เกษตรจำนวน 1,718 ราย ยอกเงิน 76.26 ล้านบาท …v… จ.แพร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 กว่า 100 คน เข้าลงทะเบียน เพื่อนำเอกสาร  มาทำสัญญาได้กับทาง       เจ้าหน้าที่และรับเงินคงค้าง   โดยมี  อภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผวจ.แพร่ , ..ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ , ..ชินทัศ หมวกละมัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ (กอ.รมน.แพร่)และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ที่ธนาคารสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. สาขาสูงเม่น แพร่ …v…จ.ลำพูน สุวรรณ กล่าวสุนทร ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย พันเอก บุญยืน อินกว่าง เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่       ในฐานะผู้บัญชาการ  กองกำลังรักษาความสงบ กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 จังหวัดลำพูน พบปะ เกษตรกรที่ไปรับเงินในโครงการรับจำนำข้าว  โดยมี  นางจุราพร  จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านธิ…ต้องขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรไทยที่จากนี้ความทุกข์ใจได้ผ่อนคลายเสียที.