หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

สาธารณสุขแนะ6กลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

Author by 18/06/14No Comments »

àà¾Ãè          นายแพทย์ปิติ  ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด โดยได้จัดเตรียมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่จะให้บริการฉีดกับประชาชนชาวแพร่  มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากทำจากเชื้อตาย และเป็นวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.สายพันธุ์เอ เอช 1 เอ็น 1 แคลิฟอเนีย หรือ  ไข้หวัดใหญ่ 2009  2.สายพันธุ์เอ เอช 3 เอ็น 2  เท็กซัส และ3. สายพันธุ์บี แมสซาชูเซส ให้กับประชาชนฟรี ใน 6 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้น โรคหัวใจ และมะเร็ง  หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป  เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี  ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ และผู้มีโรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป

          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หากมีอาการสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ คือ หากมีอาการป่วยและอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษา ในกรณีที่มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากกว่า 1 คน ในสถานที่ที่คนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน สถานศึกษา โรงงาน สำนักงานต่างๆ แนะนำ ให้ผู้ป่วยหยุดเรียนหรือหยุดทำงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสมากๆเช่น ลูกบิดประตู โต๊ะอาหาร ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป (สามารถทำลายเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ ได้)อย่างน้อยวันละ1 – 2 ครั้ง

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ โดยจะรักษาตามอาการ หากมีไข้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว หากไข้ไม่ลดให้รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน นอนหลับพักผ่อนมาก ๆ ในห้องที่อากาศถ่ายเทดี ไม่ควรออกกำลังกายให้ดื่มน้ำเกลือแร่ น้ำผลไม้ มากๆ และสวมหน้ากากป้องกันโรคอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น ดังคำกล่าวที่ว่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไอจามปิดปากใช้หน้ากากอนามัยป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์.