หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง มอบโฉนดฯเพื่อคืนความสุขปชช.

Author by 18/08/14No Comments »

ลำปาง           ที่อาคารบุญชูตรีทอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  อธิบดีกรมที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน  เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน  ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เทิดพระบารมีพ่อหลวง  เพื่อความปรองดองสมานฉันท์  และคืนความสุขสู่ประชาชนของจังหวัดลำปาง  มี นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย พลเอก อุกฤษณ์  อากาศวิภาต  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  32  ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง  และชาวจังหวัดลำปาง  ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ได้รายงานว่า ตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง  และศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง  พะเยา  แพร่  น่าน  ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ  87  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม 2557 และเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์  คืนความสุขของคนในชาติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง  จึงได้จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ๕ ตำบล ใน ๔ อำเภอ รวม 287 ราย   จำนวน 290  แปลง เนื้อที่ 613-2-06 ไร่ ราคาประเมิน 77,715,584 บาท