หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

สำนักงานสหกรณ์ลำพูน จัดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Author by 15/06/14No Comments »

0            เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.57  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ริเริ่มจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และ นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมงานด้วย

นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงาน ครั้งนี้ นอกจากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังมุ่งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และมุ่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ในงานมีคณะครู ข้าราชการ และนักเรียน จากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมงาน 18 แห่ง มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสหกรณ์ จาก 9 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจักรคำคณาทร, โรงเรียนบ้านดง , โรงเรียนหนองเงือก , โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม , โรงเรียนบ้านพะยันต์ดอยแช่ ,โรงเรียนบ้านมาเทย, โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง , โรงเรียนวัดเหมืองง่า และ สำนักงาน กศน. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโดดเด่น นอกจากนี้ ยังมีการประกวดการแข่งขันครูสหกรณ์ดีเด่นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบ การประกวดสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น กรรมการสหกรณ์ดีเด่น กิจการสหกรณ์ดีเด่น และการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “สหกรณ์โรงเรียนในฝันของฉัน” ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

สำหรับผลการประกวดต่างๆในงาน มีดังนี้ การประกวดเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เด็กหญิงภาชินี เจสะวะ   โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปภาวดี มังสัง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา , การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่นระดับประถมศึกษา ได้แก่ นางรินทร์ลดา มีสอน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางปรีญา แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ครูสหกรณ์ดีเด่นการศึกษานอกระบบ ได้แก่ นายพลชัย จิตต์อัมพรสกุล จากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน , การประกวดสมาชิกสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงอรนุช คำลือ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม และ การประกวดกิจการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่.