หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

สุโขทัยระดมภาครัฐ-เอกชนร่วมหารือ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

Author by 7/05/14No Comments »

DSC_0007 copy       จังหวัดสุโขทัย    ประชุมคณะ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อประชุมหารือติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุม กรอ.จังหวัด เป็นประจำ 2 เดือนครั้ง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย

สำหรับปัญหาเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2557 คลังจังหวัดสุโขทัย รายงานว่า เศรษฐกิจจังหวัดหดตัวจากเดือนก่อน ทั้งในด้านอุปทาน โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้ด้านอุปสงค์มีปัญหาหดตัว จากการบริโภคภาคเอกชน ย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัว และเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดด้านการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น

นายปิติ แก้วสลับสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวในที่ประชุมว่า จังหวัดสุโขทัยมีปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก เพราะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อการเกษตรไม่ได้ดีเท่าที่ควร จึงเกิดปัญหาด้านอื่นตามมา จึงต้องมีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำ  ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม   เพื่อให้การเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดไม่ติดขัด รวมทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย.