หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

สุโขทัยแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการ อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

Author by 14/01/16No Comments »

 ปิดศูนย์ ๑               เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๕๙  นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย    เป็นประธานแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ช่วง ๗ วันอันตราย ๒๙ ธันวาคม – ๔ มกราคม ๒๕๕๙ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๓  โดยทางจังหวัดสุโขทัยมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม ๑๓ คน เกิดอุบัติเหตุรวม ๑๒ ครั้ง และเสียชีวิตจำนวน   ๓  ราย  คือ  ๑.นายสุเชษฐ์ อินจันทร์ อายุ ๓๔ ปี อำเภอสวรรคโลก ขับขี่จักรยานยนต์ไม่ทราบว่าชนหรือล้มเอง รพ.สวรรคโลกส่งต่อไป รพ.อุตรดิตถ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๘

๒.นายชนินทร์ วงศ์เวียน อายุ ๑๖ ปี อ.ทุ่งเสลี่ยม ขับขี่รถจักรยานยนต์ ล้มเอง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘, ๓.นายสุที ทะแก้ว อายุ ๓๗ ปี อำเภอศรีสัชนาลัย ขับขี่รถจักรยานยนต์ ล้มเอง รพ.ศรีสัชนาลัยส่งต่อไป รพ.อุตรดิตถ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๕๙ ซึ่งทั้ง ๓ ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย และดื่มสุรา โดยทางจังหวัดสุโขทัยมีการเรียกตรวจรถทุกชนิดในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔,๙๙๐คน รวมเรียกตรวจเจ็ดวัน ๑๑๑,๕๓๔ คัน ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๓ ม ๒ ข ๑ ร เจ็ดวัน ๒๒,๒๔๘ ราย แยกเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัย ๒,๕๕๕ ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๓๔๖ ราย เมาสุรา ๙๕ ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๑,๐๓๘ ราย ไม่มีใบขับขี่๒,๐๓๙ ราย ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด๗๘๓ ราย ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๓๐๓ ราย ขับรถย้อนศร ๘๙ ราย แซงในที่คับขัน ๑๘ ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ๕๓ ราย

สรุปเปรียบเทียบจำนวนผู้บาทเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ กับ ปี ๒๕๕๙ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ปี ๕๘ เกิดอุบัติเหตุ ๑๑ ครั้ง ปี ๕๙ เกิดอุบัติเหตุ ๑๒ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๑ ครั้ง, จำนวนผู้บาดเจ็บ ปี ๕๘ บาดเจ็บรวม ๑๔ คน ปี ๕๙ บาดเจ็บรวม ๑๓ คน ลดลง๑ คน และจำนวนผู้เสียชีวิต ปี ๕๘ มีผู้เสียชีวิตรวม ๔ ราย ปี ๕๙ มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย ลดลง ๑ ราย

จังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีการตั้งจุดตรวจ รวม ๑๐๑ จุด แบ่งเป็นจุดตรวจหลัก ๒๔ จุด จุดตรวจรอง ๖๗ จุด จุดบริการ ๕ จุด และจุดตรวจชุมชน ๕ จุดด้วยกัน.