หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

ส่งเสริมอาชีพพระราชทาน เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน

Author by 18/11/14No Comments »

สุโขทัย          ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายนภดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อสค. กล่าวภายหลังให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการส่งมอบโคนมพันธุ์ดีสานต่ออาชีพที่ “พ่อ” ให้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จากจังหวัดสุโขทัยว่า ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค ปัจจุบันคือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ถือเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากจะมีบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรมานานกว่า ๕๓ ปีแล้ว มีเกษตรกรสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากที่นี่เป็นจำนวนมาก

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทาง อสค. เตรียมพร้อมมา ๓-๔ ปีแล้ว โดย อสค.ได้เน้นเจาะตลาดจำหน่ายนมในกลุ่มประเทศอาเซียน  ส่งผลให้มียอดจำหน่ายนมเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๖ ได้ผลกำไรกว่าร้อยล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา อสค.มียอดจำหน่ายในต่างประเทศถึง ๖๒๐ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ ได้ตั้งเป้าไว้ที่ ๘๐๐ ล้านบาทและในปี ๒๕๖๐ ตั้งเป้าไว้ว่าจะจำหน่ายนำให้ได้ถึงพันล้านบาท.