หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ส่งเสริมอาชีพ….นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี

Author by 1/08/12No Comments »

ส่งเสริมอาชีพ….นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบไก่ชนพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร  ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมือง (ไก่ชนพันธุ์ดี) จังหวัดสุโขทัย   ณ  หอประชุมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย.