หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

เจริญพร คณะผู้บริหาร และกองบรรณาธิการฯ ทุกท่าน

Author by 6/08/12No Comments »

อาตมภาพขอแสดงความยินดี   ที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ของท่านได้ผลิตข่าวสารและความรู้ด้านอื่นๆ บริการแก่สาธารณชนเพื่อให้รู้ข่าวและเหตุการณ์บ้านเมือง  เป็นการเปิดหูเปิดตาให้ประชาชนรู้ข่าวสารต่างๆ

ในวาระดิถีที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์  ครบรอบ  ๔๓ ปี อาตมภาพขออำนวยอวยพร  ให้คณะผู้บริหาร และกองบรรณาธิการทุกท่าน จงประสพแด่ความสุขความเจริญ  ด้วยจตุรพร  ๔ ประการ อันมี อายุ  วรรณะ สุขะ  พละ ตลอดกาลนานเทอญฯ

 

              

ขอเจริญพร

                                                                                                             พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ 

เจ้าอาวาสวัดลี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา