หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

เชิญชวนประชาชนรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Author by 3/07/14No Comments »

Print           น..อดุง รัตนบัลล์ ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ .แม่ฮ่องสอน แจ้งว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ .แม่ฮ่องสอน  ได้จัดโครงการเปิดคลินิกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มบุคคลทางการแพทย์ที่เสี่ยงสัมผัสโรคขณะดูแลผู้เจ็บป่วย กับกลุ่มประชาชน ได้แก่ ผู้สูงอายุ  65 ปีขึ้นไป กลุ่มหญิง  ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์  4 เดือนขึ้นไป กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และกลุ่มผู้ป่วยทุกอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอด   อุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ  และโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดในช่วงฤดูฝน ที่มักเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม   ถึงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนจะช่วยลดการป่วยและการเสียชีวิต

            โดยวัคซีนที่ใช้ฉีดในครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวมทำจากเชื้อตาย มีความปลอดภัยสูง สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เอ เอช 1 เอ็น 1 (H1N1 ) หรือไข้หวัดใหญ่ 2009  ซึ่งเป็นเชื้อระบาดหลักในไทยขณะนี้ สายพันธ์ุเอช 3 เอ็น 2 (H3N2) และสายพันธุ์บี (B) หลังฉีดจะกระตุ้นร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อภายใน 15 วัน และมีผลป้องกันได้ 1 ปี  ทั้งนี้จะป้องกันเฉพาะเชื้อไวรัส  3 สายพันธุ์ ไม่ได้ป้องกันไข้หวัดจากสายพันธุ์อื่น ดังนั้นประชาชนยังอาจป่วยเป็นไข้หวัดได้ แต่อาการจะไม่รุนแรง มีข้อห้ามสำหรับผู้ที่จะรับวัคซีน ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติ แพ้ไก่หรือไข่ไก่เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่  ผู้ที่กำลังมีไข้  ผู้มีอาการกำเริบของโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้เพิ่งหายป่วย

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ประชาชน  ชาวแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว จะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอันตรายสูงกว่า กลุ่มอื่น ๆ  ไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ที่ จุดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หน้าห้องสวัสดิการสังคม (ห้องเบอร์ 11 ) ภายในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ในทุกวันอังคารและ  วันพฤหัสบดีตามเวลาราชการ โดยขอให้นำบัตรประชาชนมายื่นเพื่อรับบริการด้วย สำหรับวัคซีนมีจำนวนจำกัดจะพิจารณาเฉพาะ  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อนเท่านั้น.