หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

Author by 9/07/14No Comments »

อุตรดิตถ์             นางยุพา กิตตินภดล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดออกรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตกุศล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้และเก็บสำรองในคลังโลหิต สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บยามฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณผู้ป่วยและความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณโลหิตที่เก็บสำรองในคลังโลหิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

            สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้และเก็บสำรองในคลังโลหิต สำหรับเดือนกรกฎาคม 2557 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำหนดการออกบริจาคโลหิต ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ นอกจากนี้ ผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือที่งานธนาคารโลหิต ชั้น 4 (ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5541-1537 ในวันและเวลาราชการ.