หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

เชิญร่วมงานประเพณีสลากภัต-สลากย้อม

Author by 25/08/14No Comments »

ลำพูน            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่    5 – 8 .. 2557 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร .ลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันจัดงานประเพณีสลากภัต และ  สลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีความโดดเด่นทางวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว  ของภูมิภาคและประเทศ

โดยกำหนดจัดงานประเพณีสลากภัตและสลากย้อม ประจำปี 2557  โดยกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย ริ้วขบวนแห่ต้นสลากย้อมตามถนนอินทยงยศ และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงซอพื้นเมือง      การประกวดสลากย้อม การแสดง แสงสีเสียง ทางวัฒนธรรม เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา   ของประเพณีสลากย้อม การประกวดการฮ่ำกะโลง อ่านเส้นสลาก และ การประกอบพิธีถวายทานสลากภัต

กิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่     วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น. จะมีกิจกรรม ถนนคนเดิน และ การแสดง    ทางศิลปวัฒนธรรม ที่บริเวณ หน้าวัดพระธาตุ หริภุญชัย ในวันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557 จะมีการตกแต่ง ต้นสลากย้อม ที่ วัดพระธาตุ หริภุญชัยฯ และ ต้นสลากย้อม สำหรับแห่ ขบวน ที่ ศาลากลาง จ.ลำพูน และ เคลื่อน ขบวนแห่ ต้นสลาก ไปตาม ถนนอินทยงยศ เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ในเวลา 17.30 น. และจะมีพิธีเปิด ในเวลา 19.00 น. ส่วน        ในวันที่ 8 กันยายน เวลา 09.00 น. จะมีการ แสดงซอพื้นเมือง การประกวด การฮ่ำกะโลง และ ในเวลา 13.30 น. การอ่านเส้นสลาก ประกอบพิธีถวายทานสลากภัต

ผู้สนใจที่ต้องการจะร่วมเป็นเจ้าภาพ สลากย้อม สามารถติดต่อได้ที่ วัดพระธาตุ    หริภุญชัยฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 089 – 95552174 สภาวัฒนธรรม จ.ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ : 087 – 7144448 และ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วน จ.ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ : 087 – 1939556.