หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

เชียงรายจับมือพม่ารุกท่องเที่ยว

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180   นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานคณะกรรมการสาขาเชียงราย    สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา และรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า นักลงทุนหรือผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว มีแนวโน้มว่าจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มแรกๆที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในเมียนมา ซึ่งมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง

โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรื่องการบริการและการบริหารของไทย ไปช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในเมียนมา ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของทางการเมียนมา ที่ต้องการให้นักธุรกิจไทยเข้าไปช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของเมียนมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โอกาสจึงเปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ ในรัฐฉานที่ใกล้กับจังหวัดเชียงราย บนเส้นทาง R3b (ไทย-เมียนมา-จีน) ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการลงทุนมากนัก แต่ว่าศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงมาก

ด้าน ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ที่เปิดเผยในเรื่องเดียวกันนี้ว่า หลังจากเปิดเออีซี แน่นอนว่านักลงทุนหรือผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ย่อมที่จะมองไปถึงการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและสปป.ลาว ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 2 ชาติ ทำให้โอกาสที่เชียงรายจะกลายเป็นฮับการค้าการท่องเที่ยวมีความเป็นไปได้สูง

นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ว่าจังหวัดเชียงรายจะสามรถผลักดันให้เป็นจังหวัดเบอร์ 1 ของภาคเหนือ และก้าวขึ้นมาเป็นจังหวัดลำดับต้นๆ ของประเทศ ในเรื่องที่เป็นจังหวัดที่มีโลจิสติกส์และชัยภูมิที่เหมาะสมกับการค้าขายมากที่สุดในประเทศ เช่น  เราสามารถค้าขายทางบกกับพม่าได้ที่อำเภอแม่สาย ติดกับท่าขี้เหล็ก จะค้าขายที่อำเภอเชียงแสน ได้โดยผ่านทางน่านน้ำ ที่อำเภอเชียงของก็มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จึงเป็นช่องทางทำให้สามารถติดต่อค้าขายได้อย่างสะดวกกับประเทศลาว และต่อยอดไปถึงเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ได้พร้อมด้วยศักยภาพด้านผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดเชียงราย

จึงนับได้ว่าเชียงรายจะกลายเป็นจังหวัดศูนย์การค้าของอาเซียนของสี่ประเทศ คือ ไทย ลาว จีน และพม่า อย่างเห็นได้ชัดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แถมยังส่งผลให้ประเทศลาวและพม่ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเชียงรายเป็นอย่างมาก เพราะ 70 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในจังหวัดมาจากการค้าขาย ทั้งเรื่องของกินของใช้ ด้วยสิ่งเหล่านี้จะทำให้จังหวัดเชียงรายได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่เสมอ   และมั่นใจว่าทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดี.