หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

เชียงรายทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำกก

Author by 7/05/14No Comments »

Untitled-1 copy       เมื่อวันที่ 3 ..57  นายคำอ้าย สุขเกษม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกผู้ใช้น้ำกกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  กว่า 100 คน พร้อมด้วยนายอำเภอ 4 อำเภอ และโครง การฝายเชียงราย ทำพิธีทางศาสนา ในพิธีสืบชะตาแม่น้ำกก

          โดยพิธีเป็นไปตามประเพณีของชาวล้านนาเหมือนว่าต่ออายุให้กับแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงรายที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนจำนวนมาก ทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภค และการทำการเกษตร ซึ่งการทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำกกนั้นทางกลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายเชียงรายบอกว่า ได้ทำติดต่อมาทุกปี เพื่อต้องการที่จะให้คนรุ่นหลัง หรือเยาวชนทุกคนหันกลับมาดูแลรักษาแม่น้ำกกให้มากขึ้น เพราะทุกวันนี้พบว่ามีการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำกกมากขึ้น ดังนั้นการสืบชะตาก็เหมือนกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้ห่วงแหนแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงรายเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วย

แม่น้ำกก เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย มีต้นกำเนิดมาจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปันน้ำตอนเหนือของเมืองกก จังหวัดเชียงตุงภายในอาณาเขตของรัฐฉานในประเทศพม่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ช่องแม่น้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไหลมาเรื่อย ๆ จนผ่านตัวอำเภอเมืองเชียงราย   หลังจากนั้นก็ไหลลงแม่น้ำโขงที่บริเวณสบกก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความยาว 285 กิโลเมตร ในประเทศไทยยาว 130 กิโลเมตร.