หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

เชียงราย-กระบี่ถูกคู่ลงนาม ประสานการท่องเที่ยว

Author by 1/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2555 ที่ห้องประชุม โรงแรมโพธิ์วดล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย น.ส.ศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์ จ.กระบี่ นำคณะนักธุรกิจจาก จ.กระบี่ นำโดยนายภูวดิท ปรีชานนท์ ประธานหอการค้า จ.กระบี่ นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.กระบี่ ฯลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปร่วมประชุมหารือกับนายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์ จ.เชียงราย ร่วมกับนายชวลิต สุธรรมวงศ์ ประธานหอการค้า จ.เชียงราย นายเกรียงไกร  วีระฤทธิพันธ์ อุตสาหกรรม จ.เชียงราย นายอภิชา ตระสินธิ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงราย ฯลฯ เพื่อหาแนวทางร่วมมือของภาคเอกชนทั้ง 2 จังหวัดโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือหรือเอ็มโอยูระหว่างภาคเอกชนเชียงราย-กระบี่ ด้วย

นายเฉลิมพล กล่าวว่า จ.เชียงราย เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนที่ติดกับพม่าและ สปป.ลาว ทั้งทางบก ตลาดชายแดน ทางแม่น้ำโขง ฯลฯ รวมทั้งเชื่อมกับจีนตอนใต้ได้ทั้งทางถนนอาร์สามเอผ่าน สปป.ลาว และอาร์สามบีผ่านพม่า รวมทั้งเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ จ.กระบี่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทะเลและเกาะที่สวยงาม ดังนั้นหากสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวกันได้ก็จะเป็นผลดีอย่างมาก

นายชวลิต กล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากการเชื่อมโยงทัวร์ท่องเที่ยวระหว่างเชียงราย-กระบี่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมาเยือนเชียงรายหรือนักท่องเที่ยวจาก จ.กระบี่ โดยหากต้องการเดินทางเข้าไปยังประเทศจีนทางภาคเอกชนจาก จ.กระบี่ ก็ไม่ต้องเสียต้นทุนด้านการเข้าไปสำรวจหรือประสานตลาดในประเทศพม่า สปป.ลาว และจีนตอนใต้ แต่สามารถเป็นคู่ธุรกิจหรือพาสเนอร์กับนักธุรกิจที่ จ.เชียงราย เพื่อนำพานักท่องเที่ยวไปได้

นายอภิชา กล่าวว่านักท่องเที่ยวที่มีอนาคตในอนาคตของ จ.เชียงราย คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจีนนั้นมีความนิยมจะไปเที่ยวทะเลเป็นหลักเพราะจีนทางใต้และตะวันตกไม่ติดทะเล ดังนั้นการมีความสัมพันธ์กับ จ.กระบี่ จึงถือเป็นความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการลงนามความร่วมมือกับเมืองพัทยาโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุนมาแล้วโดยคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมช่วงไฮซีซั่นนี้เป็นต้นไป

ด้านนายภูวดิท ปรีชานนท์ ประธานหอการค้า จ.กระบี่ กล่าวว่าเชียงรายและกระบี่ถือว่ามีลักษณะที่สอดคล้องและใกล้เคียงกัน เพราะจังหวัดอื่นๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ฯลฯ ถือว่าสภาพบ้านเมืองเติบโตจนสุดโต่งแล้ว แต่สำหรับเชียงรายและกระบี่ยังคงความเป็นธรรมชาติและแต่ละฝ่ายก็ พยายามอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ จึงถือว่าถูกคู่ถูกจังหวัดกันอย่างมาก กระนั้นที่ผ่านมาทาง จ.กระบี่ เองมุ่งเน้นเรื่องนักท่องเที่ยวระดับสูงที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากนั้นประธานหอการค้าของทั้ง 2 จังหวัดร่วมลงนามโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนอื่นๆ ลงนามเป็นพยาน โดยมีเนื้อหาของเอ็มโอยูในการสถานปนาความสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าทั้ง 2 จังหวัด ส่งเสริมโอกาสทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาธุรกิจกันให้มากขึ้น ผลักดันให้มีการเจรจาการค้าและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางทะเล ผลักดันให้มีการพัฒนาสายการบินภาคเหนือจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จ.เชียงราย กับสนามบินกระบี่ ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าโอท็อป ของฝากของที่ระลึก ฯลฯ.////